Alumni
verenigen

FarmaLeuven verenigt afgestudeerden van
de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
van de KU Leuven in een open, dynamische sfeer.

Diversiteit
onder leden

We houden rekening met de diversiteit onder
onze leden op vlak van generaties en verscheidenheid
van hun carrières.

Bruggen
bouwen

FarmaLeuven onderhoudt contacten met professionele
organisaties binnen en buiten de gezondheidssector
met andere Alumnivernigingen.

Maatschappelijke
en ethische rol

Ook hechten wij veel belang aan de maatschappelijke
en ethische rol die haar leden vervullen in
een snel evoluerende wereld

Netwerk- en
Sociale activiteiten

FarmaLeuven organiseert netwerkbijeenkomsten en sociale
activiteiten en neemt initiatieven voor continue professionele
ontwikkeling voor haar leden.

Open
dialoog

FarmaLeuven voert een open dialoog
met haar leden en stimuleert
hun betrokkenheid bij haar werking.

Laatste nieuws

  • 15 FEB 17
  • 0

  IT in de gezondheidszorg

  Alumni Lovanienses Mechelen nodigt u en uw partner uit op zaterdag 25 maart 2017 om 9u15 Grote Raad 2017 ‘IT in de gezondheidszorg’ Pastoraal Centrum Mechelen

  • 06 FEB 17
  • 0

  OP DE SOFA BIJ BAF: ‘Beide voeten in de toekomst’ – 23.02.2017

  Jouw toekomst als apotheker-zorgverstrekker-ondernemer… Het houdt je bezig! Het meerjarenkader staat even on hold, maar de gezondheidszorg blijft in volle evolutie. Je zal mee op de kar moeten springen, zoveel is duidelijk. BAF wil je daarbij graag ondersteunen! We doen dat op jouw vraag, stap voor stap en volgens jouw mogelijkheden. Over dit aanbod hoor je meer op 23 februari. Maar eerst luisteren we naar de ministers die

  • 06 FEB 17
  • 0

  Rol van de apotheker in de gezondheidszorg – Symposium ARMB-KAGB – 18.02.2017

  De rol van de officina apotheker en de ziekenhuis apotheker in de gezondheidszorg in België ondergaat sterke ontwikkelingen. Binnen de multidisciplinaire gezondheidszorg fungeert de apotheker als specialist van geneesmiddelen zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis. Dit symposium illustreert het belang van de farmaceutische zorg voor de patiënt zowel in de eerste als

  • 06 FEB 17
  • 0

  Driejaarlijkse prijs van de Stichting Baron Simonart

  De driejaarlijkse prijs van de Stichting Baron Simonart is een prijs die is bestemd voor onderzoekers, artsen, apothekers, assistenten die ‘innovative biomedical research with clinical pharmacological prospects’ hebben gedaan.  Stichting Baron Simonart – 16de driejaarlijkse prijs : 10.000€  Professor André Simonart was hoogleraar in de geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL en UCL) van 1936