• ‘Kompressen, wondverbanden en fixatiematerialen’

  Het kiezen van een gepast wondverband is vaak geen evidente zaak. Op vraag van het werkveld organiseert EduWond daarom op 9 maart 2017 een avondvorming omtrent ‘kompressen, wondverbanden en fixatiematerialen’ voor apothekers en professionals werkzaam in een apotheek. De focus zal liggen op indicatiestelling en terugbetalingsmodaliteiten in de Belgische context. Er zullen eveneens een tiental

  Read more →
 • IT in de gezondheidszorg

  Alumni Lovanienses Mechelen nodigt u en uw partner uit op zaterdag 25 maart 2017 om 9u15 Grote Raad 2017 ‘IT in de gezondheidszorg’ Pastoraal Centrum Mechelen

  Read more →
 • OP DE SOFA BIJ BAF: ‘Beide voeten in de toekomst’ – 23.02.2017

  Jouw toekomst als apotheker-zorgverstrekker-ondernemer… Het houdt je bezig! Het meerjarenkader staat even on hold, maar de gezondheidszorg blijft in volle evolutie. Je zal mee op de kar moeten springen, zoveel is duidelijk. BAF wil je daarbij graag ondersteunen! We doen dat op jouw vraag, stap voor stap en volgens jouw mogelijkheden. Over dit aanbod hoor je meer op 23 februari. Maar eerst luisteren we naar de ministers die

  Read more →
 • Rol van de apotheker in de gezondheidszorg – Symposium ARMB-KAGB – 18.02.2017

  De rol van de officina apotheker en de ziekenhuis apotheker in de gezondheidszorg in België ondergaat sterke ontwikkelingen. Binnen de multidisciplinaire gezondheidszorg fungeert de apotheker als specialist van geneesmiddelen zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis. Dit symposium illustreert het belang van de farmaceutische zorg voor de patiënt zowel in de eerste als

  Read more →
 • Driejaarlijkse prijs van de Stichting Baron Simonart

  De driejaarlijkse prijs van de Stichting Baron Simonart is een prijs die is bestemd voor onderzoekers, artsen, apothekers, assistenten die ‘innovative biomedical research with clinical pharmacological prospects’ hebben gedaan.  Stichting Baron Simonart – 16de driejaarlijkse prijs : 10.000€  Professor André Simonart was hoogleraar in de geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL en UCL) van 1936

  Read more →
 • Studiedag HoGent – Actuele trens in de medische bacteriologie 14.03.2017

  Beste alumni en oudparticipanten aan onze studiedagen, Binnenkort organiseren wij in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Laboratorium Technologen (BVLT)  een studiedag waarvan we denken dat hij wel uw interesse zal wegdragen. Actuele trends in de medische bacteriologie 14.03.2017 De diagnostiek van nosocomiale infecties en resistentie tegen antibiotica heeft gevolgen voor de ganse wereld. MRSA

  Read more →
 • ‘Rol van de apotheker bij dementie’ – Enquête VAN

  Beste collega Door jouw frequent en laagdrempelig contact met patiënten ben je meestal een van de eerste zorgverleners die signalen van dementie kan oppikken. Daarbij kan je ook toezicht houden op de medicatielijst van personen met dementie en hun therapietrouw ondersteunen. Dat dit niet altijd even simpel is, spreekt voor zich. Daarom ondersteunen we jou hierbij graag.  Fazodem-project Het

  Read more →