Onderwerp: Postuniversitaire Permanente Vorming KU Leuven

P.U.Cursus voor apothekers – academiejaar 2016-2017

Geachte collega,

Op donderdag 22 september 2016 start de nieuwe postuniversitaire cursus voor apothekers, ingericht in het kader van de Permanente Vorming KU Leuven.

Thema wordt ‘Geïntegreerde Chronische Zorg’. We snijden daarmee een heel actueel onderwerp aan waar iedereen het over heeft, maar dat weinigen echt goed kunnen duiden.

Wat wordt immers bedoeld met ‘Geïntegreerde chronische zorg’? Wat betekenen de verschillende begrippen die in het kader van geïntegreerde zorg gebruikt worden? Waarom is het belangrijk om daar in de gezondheidszorg rond te werken? En wat betekent dat voor openbare apothekers, ziekenhuizen, farmaceutische industrie?

Meer info kan u op bijgevoegde pagina’s vinden.