Onderwerp: Postuniversitaire Permanente Vorming KU Leuven

P.U.Cursus voor apothekers – academiejaar 2016-2017

Geachte collega,

Op donderdag 22 september 2016 start de nieuwe postuniversitaire cursus voor apothekers, ingericht in het kader van de Permanente Vorming KU Leuven.
Thema wordt ‘Geïntegreerde Chronische Zorg’. We snijden daarmee een heel actueel onderwerp aan waar iedereen het over heeft, maar dat weinigen echt goed kunnen duiden.
Wat wordt immers bedoeld met ‘Geïntegreerde chronische zorg’? Wat betekenen de verschillende begrippen die in het kader van geïntegreerde zorg gebruikt worden? Waarom is het belangrijk om daar in de gezondheidszorg rond te werken? En wat betekent dat voor openbare apothekers, ziekenhuizen, farmaceutische industrie?

In een reeks van 7 lessen brengen we een mix van recente wetenschappelijke gegevens, casuïstiek en praktische informatie om u te ondersteunen in uw rol. We laten experten aan het woord die de begrippen echt kunnen duiden en die ons meenemen in de ‘evidence behind it’. We gaan bovendien in op de actuele trends rond de functie van de apotheker / farmaceutische wetenschapper binnen de totale zorg voor de chronische patiënt en bekijken wat de voorwaarden zijn voor een optimale samenwerking met andere zorgverleners én met patiënten. Na deze lessenreeks bent u klaar om de uitdagingen in het veranderende zorglandschap aan te gaan!

Net zoals vorig jaar kunt u de lessen niet alleen volgen in Leuven, maar (via streaming) ook in Kortrijk en Diepenbeek. Om dit mogelijk te maken gaan de lessen op dinsdagavond door in het auditorium Pentalfa op Campus ‘Gasthuisberg’, O&N1 te Leuven. Op donderdagavond gaan de lessen naar gewoonte door op Campus ‘Gasthuisberg’, O&N2 te Leuven.

Het cursusmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de lessen zal één week op voorhand via e-mail aan alle ingeschrevenen worden doorgestuurd en zal beschikbaar zijn op de website van Farmaleuven. U zal geen cursusmateriaal op papier meer ontvangen.

Accreditatie voor officina-apothekers, ziekenhuisapothekers en klinisch biologen wordt aangevraagd. U kunt de lessen registreren op Pharfolio of een bewijs van deelname meenemen aan het onthaal.

Nieuw: u kunt zich niet alleen inschrijven voor de volledige lessenreeks, maar ook voor aparte avonden. Let wel: inschrijven kan enkel via volgende elektronische link: http://farmaleuven.be/puo/inschrijving/

Inschrijven is voordeliger indien u lid bent van Farmaleuven! Indien u uw jaarlijkse bijdrage van 35 euro nog niet betaald hebt, kan u dit nog steeds doen, waardoor u automatisch aan verminderde prijs aan de cursus kan deelnemen.

Hoe lid worden van Farmaleuven? Schrijf het bedrag van 35 euro over op het rekeningnummer van Farmaleuven, IBAN BE 31 6451 2072 8255 en BIC JVBABE22, met vermelding ‘lidmaatschap Farmaleuven, uw naam en voornaam, en uw lidnummer’.

Door betaling van dit lidgeld verkrijgt u tevens het samengevoegd lidmaatschap Farmaleuven/Alumni Lovanienses. Als lid wordt u uitgenodigd op onze jaarlijkse activiteiten en ontvangt u de Campuskrant. Daarnaast biedt het samengevoegd lidmaatschap u nog tal van andere voordelen en kortingen. Informatie hierover vindt u op het volgend webadres: http://farmaleuven.be/lidmaatschap/

Met vriendelijke groeten en tot weldra in Leuven of via streaming in Diepenbeek of Kortrijk,

Hilde Deneyer                                                                          Veerle Foulon
voorzitter FarmaLeuven                                                        coördinator PUO

Wij willen bij u aandringen om ons steeds op de hoogte te houden van elke wijziging van uw e-mailadres.
Jaarverantwoordelijken of andere collega’s die beschikken over contactgegevens van jaargenoten worden eveneens verzocht contact op te nemen met het secretariaat, zodat wij de gegevens van onze afgestudeerden up to date kunnen houden.