• Deneyer Hilde – voorzitter
  • Steels Vincent – ondervoorzitter
  • Blonda Alesandra – secretaris
  • Slachmuylders Marnix – penningmeester
  • De Becker Paul 
  • Van Calster Johan
  • Foulon Veerle
  • Declerck Paul