Studiebeurs Fonds Apotheker en Mevrouw Ysebaert-Devos
en Studiebeurzen Farmaleuven

Het Fonds Apotheker en Mevrouw Ysebaert-Devos stelt ieder jaar twee studiebeurzen van 1.250 € ter beschikking voor studenten die een diploma van Apotheker, Master in de Farmaceutische Zorg of Master in de Geneesmiddelenontwikkeling behaalden aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven en die ingeschreven zijn voor een master-na-masteropleiding of een aanvullende opleiding aan de KU Leuven,
en
De Raad van Bestuur van Farmaleuven stelt ieder jaar twee studiebeurzen van 1.250 € ter beschikking voor studenten die ingeschreven zijn voor een master-na-masteropleiding aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven. Deze beurzen worden uitbetaald in twee schijven van 625 €.

Meer info.

Inschrijvingsformulier