Programma

Begeleid bezoek aan AGORA, het voormalig Farmaceutisch instituut, maximaal 75 personen
Vooraf inschrijven noodzakelijk – afspraak in Alma – parking Parkstraat

door Hilde Deneyer, voorzitter Farmaleuven, met viering van de jubilarissen die 50 jaar zijn afgestudeerd

Wetenschappelijk debat over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg

Moderator: Jan Hautekiet
Panel: Lieven Annemans (keynote spreker, gezondheidseconoom), Jo De Cock (Riziv), Veerle Foulon (KU Leuven), Rudy Pauwels (Biocartis), Karel Van Eetvelt (Unizo)
Slotbemerkingen: Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vanaf 23.00 uur zijn de consumpties betalend

Feestlocatie: ALMA 2- Edward Van Evenstraat 2C – 3000 Leuven

Wij hopen dat u talrijk en enthousiast aanwezig zal zijn.

Zeg het ook voort tegen uw collega’s of geef gerust hun e-mailadres door. Tot in november!

Farmaleuven is de alumnivereniging van de apothekers afgestudeerd aan de KU Leuven, aangesloten bij de koepel Alumni-Lovanienses. De missie en visie van Farmaleuven laten zich het best samenvatten als:

  • FarmaLeuven verenigt de afgestudeerden van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven in een open, dynamische sfeer.
  • FarmaLeuven houdt rekening met de diversiteit onder haar leden in verschillende generaties en met de verscheidenheid van hun carrières.
  • FarmaLeuven Hecht veel belang aan de maatschappelijke en ethische rol die haar leden vervullen in een snel evoluerende wereld.
  • FarmaLeuven organiseert netwerkbijeenkomsten en sociale activiteiten en neemt initiatieven voor continue professionele ontwikkeling voor haar leden.
  • FarmaLeuven voert een open dialoog met haar leden en stimuleert hun betrokkenheid bij haar werking.
  • FarmaLeuven onderhoudt contacten met professionele organisaties binnen en buiten de gezondheidssector en met andere alumniverenigingen.