Opgericht in de schoot van het Leuvens Universiteitsfonds (LUF) en gericht op het stimuleren van masterstudenten voor de uitwerking van een excellente masterproef en financiële ondersteuning te bieden bij het volgen van vervolgopleiding.

Farmaleuven vzw is de vereniging van Alumni van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de KU Leuven, hierna Farmaleuven genoemd.

Het fonds heeft als doel:

  • het aanmoedigen van de masterstudenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven in hun onderzoeksactiviteiten en in het verderzetten van specialisatiestudies (ManaMa);
  • het in stand houden en uitbreiden van het farmaceutisch erfgoed van Farmaleuven en van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven.

Dit behelst onder meer (exemplatief):

  • het toekennen van Farmaleuven beurzen aan ManaMa studenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen;
  • het inrichten, beoordelen en uitreiken van Farmaleuven prijzen aan masterstudenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen voor de scriptie van de masterproef ingediend volgens het huishoudelijk reglement van de Farmaleuven prijzen;
  • het tentoonstellen, in stand houden, uitbreiden en toegankelijk maken van het farmaceutisch erfgoed van Farmaleuven en van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen al dan niet in samenwerking met andere faculteiten en alumnikringen van of met omkadering door de KU Leuven.

U kan dit Fonds steunen met een gift. Dit kan via rekeningnummer BE45 7340 1941 7789; BIC-code: KREDBEBB van de KU Leuven met vermelding +++400/0009/30532+++ met de volgende referentie: ‘KNQ-FOFALE-P3610’. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Klik hier voor de statuten.

Het Farmaleuven Fonds is opgericht in de schoot van het Leuvens Universiteitsfonds (LUF) van de KU Leuven.