FarmaLeuven Prijs

Naast studiebeurzen worden elk jaar twee Farmaleuvenprijzen t.w.v. 500 € uitgereikt.

Eén prijs gaat naar de masterproef van een student uit de opleiding “Master in de Geneesmiddelenontwikkeling”, de andere naar de masterproef van een student uit de opleiding “Master in de Farmaceutische zorg”.

Deze prijzen worden door de Voorzitter van Farmaleuven uitgereikt tijdens de promotieplechtigheid van de Faculteit Farmaceutische wetenschappen.

Klik hier voor het reglement.


… en de winnaars Farmaleuven Prijs 2019 – 2020 zijn…

Geneesmiddelenontwikkeling:

Manon CALLENS

Titel: MFP2 deficiency in the retinal pigment epithelium leads to retinal pathology

Promotor: Prof. Dr. Myriam Baes
Co-promotor: Sai Kocherlakota

Farmaceutische zorg:

Laure SILLIS

Titel : Clinical decision support systems in de officina apotheek: een systematische review van de huidige stand van zaken en een evaluatie van de effectiviteit in de dagelijkse praktijk.

Promotoren: Prof. Veerle Foulon
Co-promotor: Apr. Carolien Bogaerts

PROFICIAT DAMES!


Hieronder vinden jullie de winnaars van de Farmaleuven Prijs 2018 – 2019

Geneesmiddelenontwikkeling:

Exploring CYP2C19-mediated drug interactions in the field of anti-epileptic drugs door Marie-Lynn Cuypers

Farmaceutische zorg:

Paperless clinical trials: een kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van Belgische stakeholders in verband met eSource door Laurien De Clercq

PROFICIAT DAMES!


Hieronder vinden jullie de winnaars van de Farmaleuven Prijs 2017 – 2018

Farmaceutische zorg:

“Begeleidende rol  van de zorgverlener bij preconceptie, zwangerschap en lactatie” door  Charlotte Baekelandt, Emma Delaere, Julie Eraerts & Aline Heeren.

Geneesmiddelenontwikkeling:

“Veiligheid in een fractie van de Tijd! Analyse van macrolide antibiotica m.b.v. oppervlakte poreuze partikels in HPLC.” door Tom de Waal.

Proficiat allemaal!!

___________________________________________________________

Hieronder vinden jullie de winnaars van de Farmaleuven Prijs 2016 – 2017

Farmaceutische zorg:

‘Uitwerken en evalueren van een e-learning pakket rond orale kankergeneesmiddelen’ – (Maaike Desiron, Sarah Moermans, Astrid Sterckx en Charlotte Vermeersch):

De jury waardeerde de goede opbouw van het werk met zijn duidelijke doelstellingen en tevens ook de beperkingen. Deze masterproef toont duidelijk de mogelijkheden aan van deze nieuwe vorm van bijscholing en objectiveert de resultaten. Deze e-learning  sluit goed aan bij de nieuwe rol die de apotheker steeds meer toegewezen krijgt. Bovendien was er ook een bijzondere vermelding voor de verzorgde presentatie en keurig taalgebruik.

Geneesmiddelenontwikkeling:

‘Towards one antiviral therapy for the treatment and prophylaxis of viral diarrhoea: small molecule inhibitors of rotavirus and norovirus replication’ – (Justine Vandepoele)

De juryleden  waarderen het overzichtelijk en vlot geschreven werk. Het experimentele werk werd zeer verhelderend uiteengezet. De student heeft duidelijk blijk gegeven van inzicht  en visie in deze materie. Bovendien werd dit gekoppeld aan een grote betrokkenheid en eigen inbreng. Het onderzochte onderwerp is bovendien ook een in de praktijk veel voorkomend en relevant probleem en opent dus mogelijkheden voor toepassing in de praktijk.


Hieronder kunnen jullie de winnaars vinden van de Farmaleuven prijs 2015 – 2016

Farmaceutische zorg:

 ‘De ontwikkeling en validatie van een e-learning pakket rond QT- verlenging’, voorgelegd door Gaelle Deschuytere, Sam Gybels, Jens Neefs en Julie Vandertruyden.
Deze masterproof kreeg een bijzondere waardering van de juryleden vanwege de onmiddellijke en praktische toepasbaarheid voor de officina-apothekers. Dit werk beklemtoont eveneens dat naast de klassieke  vormen van bijscholing  zoals avondbijscholing  e-learning zeker zijn plaats mag opeisen. Niet alleen het ontwikkelen  en uitwerken van dit e-learning pakket maar ook het valideren ervan werden bijzonder op prijs gesteld.  Deze masterproof mag als voorbeeld genomen worden voor gelijkaardige initiatieven.

Geneesmiddelenontwikkeling:

‘Towards the development of inhibitors of norovirus replication’ van Thomas Eerdekens
De jury waardeerde de vlot uitgeschreven wijze van dit onderzoek, de wijze waarop dit werk werd opgesteld toonde aan dat de student kennis en diepgang in de materie heeft opgebouwd en over voldoende vaardigheden beschikt om dit over te brengen bovendien was de maatschappelijke relevantie van deze masterproof  voor de jury een bijzonder pluspunt.

 


Farmaleuvenstudiebeurs

Elk jaar kent Farmaleuven aan één of twee studenten een studiebeurs toe t.w.v. 1.250 €. De beurs is bedoeld voor studenten die ingeschreven zijn voor een master-na-masteropleiding of een aanvullende opleiding aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze beurs:
  1. De Belgische nationaliteit bezitten.
  2. Het diploma van apotheker, Master in de Farmaceutische Zorg of Master in de Geneesmiddelenontwikkeling behaald hebben aan de KU Leuven.
  3. Ingeschreven zijn voor een master-na-masteropleiding of aanvullende opleiding aan de KU Leuven en de opleiding daadwerkelijk volgen.
  4. De aanvraag moet ingediend worden vóór 15 oktober van het jaar waarin de opleiding wordt aangevat.
  5. Aan een kandidaat kan slechts één beurs worden toegekend.
  6. De kandidaten richten hun aanvraag tot het secretariaat van Farmaleuven en maken daarbij gebruik van het daartoe bestemde formulier.

 

Farmaleuvenprijs voor 2014 werd toegekend aan Maxime Simoens en Virginie Cruyt.

Namens Marc Christiaens, de voorzitter van de Farmaleuvenprijs-jury, heb ik de eer om de volgende collega’s naar voor te roepen:

Master in de Geneesmiddelenontwikkeling:

Maxime Simoens: Een nieuw genetisch zebravismodel voor goedaardige familiale infantiele epilepsiesyndromen.

De juryleden waarderen het overzichtelijk en vlot geschreven  werk. Het experimentele werk was zeer verhelderend uiteengezet. Dit eindwerk gaat naar de kern van de problematiek en geeft blijk van inzicht  en visie in deze materie.

Het onderzoeksdomein, de epilepsie, geeft aan dit onderzoek ook een maatschappelijke  toepassing.

Master in de Farmaceutische zorg:

Virginie Cruyt:  De multidisciplinaire begeleiding van obese patiënten voor en na bariatrische chirurgie.

Deze masterproef omschreef op heldere wijze de patiëntenproblematiek na bariatrische chirurgie. Het gaf een goed overzicht van de aandachtspunten en onderzocht en benadrukte de belangrijke rol die de apotheker kan spelen bij de opvolging van deze mensen en het leveren van farmaceutische zorg. Gezien het toenemend aantal patienten met deze problematiek staat dit werk dicht bij de praktijk en biedt het een directe meerwaarde voor het medische korps.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.