[easy-contactform id=3147]

Betalingen

Merk op dat inschrijving slechts definitief is, voor niet-leden bij betaling via overschrijving op de rekening van Farmaleuven vzw:

IBAN BE31 6451 2072 8255 en BIC JVBABE22 met als vermelding “PU cursus 2016 – 2017”gevolgd door uw naam.

Leden Farmaleuven: 90 euro (per ingeschreven dag: 15 euro)
Niet-leden: 135 euro (per ingeschreven dag 22,50 euro)
Studenten FFW: 30 euro (per ingeschreven dag: 5 euro)

Niet–leden: €35 

U wenst eerst lid te worden (€35 voor 2016) ? Klik dan hier.