Beschrijving:
Jong FarmaLeuven is ontstaan in de laatste maanden van 2011. Een groep laatstejaarsstudenten Farmaceutische Wetenschappen aan de KU Leuven dacht na over hun toekomst, maar ook over de vriendschappen die ze in de afgelopen jaren hadden opgebouwd. Het gebeurt immers wel vaker dat goede vrienden elkaar uit het oog verliezen eens ze dezelfde aula niet meer delen. Het idee ontstond om een vereniging op poten te zetten, die activiteiten zou organiseren voor en door jonge apothekers afgestudeerd aan de KU Leuven. Dit idee werd voorgelegd aan het bestuur van FarmaLeuven. Na goed overleg en een reeks afspraken waren beide partijen enthousiast: de werkgroep Jong FarmaLeuven was geboren. Een werkgroep is echter niets zonder actieve leden die een steentje willen bijdragen. Zo hebben we in de voorbije jaren van een aantal mensen afscheid moeten nemen, maar zijn er ook heel wat enthousiastelingen bijgekomen, waardoor de werkgroep ondertussen 14 bestuursleden telt.

Missie:
Het doel van Jong FarmaLeuven is doodeenvoudig: een ontspannen kader scheppen waarin apothekers, jonger dan 33 jaar, elkaar regelmatig kunnen terug zien. Hierbij wordt een beperkt aantal, maar zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten beoogd, waarbij ook het studentikoze niet zal gemeden worden.

Lid worden:
Maar hoe wordt men nu juist lid? Iedereen met een leeftijd onder de 33 jaar, die lid wordt van FarmaLeuven wordt dat automatisch ook, zonder meerkost, van JFL. Leden kunnen rekenen op een financieel voordeel op activiteiten georganiseerd door de werkgroep. Ook zal men op regelmatige basis op de hoogte worden gehouden van de georganiseerde activiteiten.

Om in 2020 lid te worden van Jong Farmaleuven, schrijf je 35 euro over op het rekeningnummer BE31 6451 2072 8255 met vermelding van je naam en ‘lid Jong Farmaleuven’. Stuur ter bevestiging een kort mailtje naar farmaleuven@kuleuven.be met je correcte contactgegevens, adres en vermelding ‘lid Jong Farmaleuven’.

Sponsor worden:

Klik hier: deel 1 –  deel 2deel 3deel 4

Programma

Bekijk onze Facebookpagina voor verdere details over de activiteiten!