Beste collega,

Lid worden (of blijven) van Farmaleuven kan eenvoudig door storting van uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 35 EUR op het rekeningnummer van Farmaleuven (Herestraat 49 – bus 422, Leuven):

Indien u een mailadres hebt, ontvangt u van ons een ledenwervingsmail (normaal in december) waarin u een VGS (voorgestructueerde mededeling) kan vinden. Gelieve deze steeds bij jullie betaling te gebruiken. Dus het is belangrijk dat u uw mailadres naar ons verstuurd zodat dit in ons bestand kan opgenomen worden.

Indien u geen mail van ons ontvangen hebt met een VGS, gelieve uw mailadres te versturen naar het secretariaat, voor het verkijgen van uw VGS. (Farmaleuven@kuleuven.be)

IBAN BE 31 6451 2072 8255 en BIC JVBABE22 met vermelding van uw naam. 

Zo bekomt u het samengevoegd lidmaatschap Farmaleuven / Alumni Lovanienses. Als lid wordt u uitgenodigd op onze jaarlijkse activiteiten en ontvangt u de Campuskrant.  U geniet tevens van een prijsvermindering op het inschrijvingsgeld van de post-universitaire cursussen die georganiseerd worden in het kader van de permanente vorming aan de K.U.Leuven. Daarnaast biedt het samengevoegd lidmaatschap u nog tal van andere voordelen en kortingen. Een uitgebreider overzicht van deze voordelen en de activiteiten van Farmaleuven vindt u hier.

Voor de studenten die dit academiejaar afstuderen (2018 – 2019) heeft de Raad van Bestuur beslist om ze als welkomstgeschenk een gratis lidmaatschap tot eind 2019 aan te bieden na hun afstuderen. Onze studenten ‘Farmacie’ zullen eveneens met een afvaardiging als waarnemers zetelen in de Raad van Bestuur.

Door uw trouw lidmaatschap blijft u deel uitmaken van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven die samen met Farmaleuven, op continue wijze zorgt voor de universitaire post-academische vorming van haar apothekers-alumni. Het bestuur van Farmaleuven wenst ook dit jaar zijn inspanningen verder uit te breiden om op deze manier de band tussen de alumni te blijven verstevigen.

Wij hopen van harte op uw lidmaatschap te mogen (blijven) rekenen en bieden u onze hartelijke groeten aan.

Apr. Hilde Deneyer
Voorzitter