50 jaar afgestudeerd!

50 jaar afgestudeerd ! Dat verdient een medaille ?
onder de deskundige begeleiding van collega Paul Debecker hebben de Alumni een goedgevulde dag gehad op zaterdag 20 oktober 2018 ll.

Jubileumviering apothekers Leuven ’68

Vijftig jaar geleden behaalden we met trots ons diploma van apotheker: het echte leven kon beginnen!
Dit jaar, een halve eeuw later, keken we verlangend uit naar het weerzien van onze collega’s op onze jubileumviering Leuven ’68.
Op zaterdag 20 oktober 2018 waren wij om 10 uur present in het vijfhonderd jaar oude Celestijnenklooster, gelegen naast het kasteel van Arenberg te Heverlee.
Mevrouw Ria Vanhove gidste ons door dit gerestaureerde gebouw, verbonden met de geschiedenis van de hertogelijke families de Croÿ en van Arenberg.
Een vijftien jaar geleden werd het omgebouwd tot de huidige Campusbibliotheek door de Spaanse architect Rafael Moneo.

Ondanks onze interesse moesten we haastig afscheid nemen, want om 12 uur werden we verwacht in die andere bibliotheek: het restaurant ‘De Bibliotheek’ te Vaalbeek.
Onze jaargenoot Jef Mais, al jarenlang de organisator van onze vijfjaarlijkse bijeenkomsten, had er weer voor gezorgd dat wij een feestelijke maaltijd voorgeschoteld kregen.
Tussendoor bracht Jef niet alleen een heildronk op enkele verdienstelijke collega’s, maar bracht hij eveneens de 14 reeds overleden jaargenoten in herinnering.
Tevens deelde hij ons mee dat onze vroegere groothandel FEBELCO had bijgedragen in de onkosten, waarvoor onze dank.
Op de trappen van het nabijgelegen gemeentehuis poseerden we met veel plezier voor de klassieke jaarfoto, genomen door onze huisfotograaf Willy, geflankeerd door een hele rij paparazzi.

De slotviering ging door in de historische aula van het museum HistarUZ.
Daar overhandigde apr. Hilde Deneyer, voorzitter van Farmaleuven, aan elke jubilaris de gedenkpenning van onze Alma Mater, de KULeuven, en mocht elkeen met haar op de foto.
Apr. Marc Lontie, eveneens jaargenoot, en apr. Jef Totté, afgevaardigden bij OGAAL (Ontwikkelingshulp van Geneesheren en Apothekers Alumni Leuven)
toonden ons bij middel van een diareportage de steun van deze organisatie aan het ziekenhuis van KISANTU in Congo. Financiële hulp is er broodnodig.
Daarna leidde apr. Marc Dooms ons rond in het apothekersmuseum.
Hierna hadden we nog even tijd voor een korte babbel met een laatste glaasje, aangeboden door Farmaleuven in de aanpalende vroegere kapel van de voormalige verpleegstersschool.

Tot weerziens!

Apr. Paul De Becker, Leuven’68.

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7

 

Leave a reply