Driejaarlijkse prijs van de Stichting Baron Simonart

De driejaarlijkse prijs van de Stichting Baron Simonart is een prijs die is bestemd voor onderzoekers, artsen, apothekers, assistenten die ‘innovative biomedical research with clinical pharmacological prospects’ hebben gedaan. 

Stichting Baron Simonart – 16de driejaarlijkse prijs : 10.000€

 Professor André Simonart was hoogleraar in de geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL en UCL) van 1936 tot 1969. Hij onderricht in beide landstalen de farmacologie aan de clinici die meer en meer de uitwerking van de geneesmiddelen wensten te begrijpen. De farmacologie stond toen in haar

kinderschoenen. Eén van zijn merkwaardige wetenschappelijke bijdragen is zijn handboek “Beginselen van de farmacodynamie en therapie”. Van uitzonderlijke didactische waarde, was het “een bijbel” voor meer dan dertig promoties van dokters in de geneeskunde.

Hij droeg eveneens bij tot onderzoekswerk aan de Universiteit van Leuven en was een voorloper van de moderne farmacologie in Europa , in het bijzonder aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Als emblematische figuur aan de Universiteit van Leuven, herinneren de studenten, de geneesheren en zijn collegae hem als een groot humanist en een uitmuntend pedagoog.

Nauw verbonden aan zijn Alma Mater en bezorgd om de klinische farmacologie te promoten besliste professor André Simonart naar aanleiding van zijn emeritaat een stichting op te richten: de stichting Baron Simonart. Het doel van deze stichting is het aanmoedigen van onderzoek in de klinische farmacologie bij studenten van de UCL en de KU Leuven.  De stichting bekroont dit onderzoek door de toekenning van een driejaarlijkse prijs.

De stichting Baron Simonart zal zijn 16° prijs ter waarde van 10.000-€ toekennen in  2017. Op de website www.baronsimonartfoundation.org, kan u de voorwaarden terugvinden om deel te kunnen nemen aan de prijs 2017.

 Indienen voor 12 mei 2017.

 

Leave a reply