Helping people live the healthiest lives possible – Avondsymposium – 26 februari 2019

Avondsymposium: ‘Helping people live the healthiest lives possible’
Neem deel aan deze unieke gedachtenwisseling en werk samen met ons mee om onze zorgambitie om te zetten van droom naar daad.
Het gebeurt niet elke dag. Twaalf klinkende namen. Twaalf personen die de zorg door en door kennen en er non-stop aan timmeren in hun zeer diverse jobs. De ene boegbeeld van het grootste ziekenfonds, een ander die het zorgbeleid uitstippelt vanuit het perspectief van ondernemerschap. Iemand aan het hoofd van een artsensyndicaat. De persoon die spreekt voor de apothekers. De man die voortdurend zijn visie vertolkt vanuit geestelijke gezondheidszorg. CEO’s van gezaghebbende ziekenhuizen, van Brussels universitair en grootstedelijke netwerkzorg in Antwerpen, tot grootschalig regionaal in Brugge. Boegbeelden in de wereld van welzijn en thuisverpleging. Professoren die in ons land de stem zijn als er naar zorg gekeken wordt vanuit perspectieven zoals preventie, gezondheidseconomie en zorgrecht.
Sommige van deze twaalf voortrekkers (naast de experten) vertegenwoordigen in hun job wel eens tegengestelde belangen. Maar toch hebben ze bewust hun formele petje afgezet en vanuit een persoonlijk engagement gedurende twee jaar de moeite genomen om via intensieve discussie en debat, en via wederzijds begrip tegenstellingen te overwinnen en tot één visie te komen. Het resultaat is de visienota ‘Helping people live the healthiest lives possible’. Een visie die de (dringende) oplossingen probeert aan te reiken om de zorg in België en Vlaanderen kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijkheid te houden, vanuit een lange termijnperspectief. En waarvan de politiek en het werkveld samen uiteraard de fundamenten verder moeten vormgeven in de komende 5 jaar. Een perfecte timing dus om deze visie met iedereen te delen, inclusief de feedback vanuit de zorgsector in brede zin.
Zijn ereloonsupplementen nog langer te verantwoorden? Moet overgebruik en zorg zonder meerwaarde nog langer terugbetaald worden? Moeten we de rol van de eindgebruiker van zorg versterken? Hoe kunnen we overconsumptie en minder prioritaire of inefficiënte inzet middelen (geschat op 3,35 miljard euro) verschuiven naar een meer waardevolle inzet binnen de zorg? Hebben de verzekeringsinstellingen nog een toekomst? Deze en veel andere vragen krijgen een antwoord in de visienota en op het symposium.
Lieven Annemans, Stefaan Callens, Wouter De Ploey, Raf De Rycke, Erwin Devriendt, Niko Dierickx, Marc Noppen, Roel Van Giel, Luc Van Gorp, Pieter Van Herck, Piet Vanthemsche en Lieven Zwaenepoel nodigen u graag uit op het avondsymposium Helping people live the healthiest lives possible op 26 februari van 19 tot 22u.
Het event gaat door in het Auditorium Brouwer, op de medische campus van de Vrije Universiteit Brussel. Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel.
Deelname is gratis. U kan zich inschrijven per email via visienota.welzijn.zorg@gmail.com en zal op latere datum het programma en praktische informatie ontvangen.
Dit symposium beoogt beleidsmakers & politici, burgers & zorggebruikers, middenveld & experten, en zorgorganisaties & -professionals bij elkaar te brengen. Bedankt om deze uitnodiging te delen met alle personen die zich betrokken voelen bij welzijn en gezondheidszorg. Indien u vanuit de media belangstelling hebt, vragen we u om dit aan ons te melden via hetzelfde emailadres.

Leave a reply