Lidmaatschap FarmaLeuven/Jong FarmaLeuven 2018

Hebben jullie het lidmaatschap van FarmaLeuven/Jong FarmaLeuven al vernieuwd?

Indien jullie van ons geen mail hebben ontvangen, graag een mailtje op: farmaleuven@kuleuven.be

 

Leave a reply