Manuscript: ‘Een drieluik van Farmaceutische Zorg te Leuven doorheen de eeuwen’ – Guy Gilias

Meer info betreffende het manuscript – 150 blz. –  bij het secretariaat van Farmaleuven: Farmaleuven@kuleuven.be

 

Leave a reply