Ontmoet de dame achter de farmaleuvenprijs farmaceutische zorg 2018-2019

LAURIEN DE CLERCQ – farmaceutische zorg.

Laurien behaalde de farmeleuvenprijs farmaceutische zorg 2018 – 2019. Proficiat Laurien!

Hierbij vinden jullie de link naar de samenvatting van haar winnende thesis:

SamenvattingMasterproefPaperlessClinicalTrials_DeClercqLaurienweb

Wat brengt de toekomst voor Laurien?

Dit academiejaar start Laurine met de ManaMa Ziekenhuisfarmacie. De veelzijdigheid van de taken van de ziekenhuisapotheker spreekt haar erg aan. Je bent o.a. verantwoordelijk voor beheer en distributie van de medicatie aan de verschillende diensten, het verstrekken van informatie aan andere zorgverleners, deelname aan comités en multidisciplinaire vergaderingen, het opvolgen van klinische studies enzovoort.
Haar belangrijkste drijfveer is om mensen te helpen, in dit geval vaak zwaar zieke patiënten, waarbij aandacht voor de  medicamenteuze therapie van groot belang is. Haar ambitie is dan ook om deel te kunnen uitmaken van een nauwe interdisciplinaire samenwerking en mee te werken aan de verdere uitbouw van de participatie van de ziekenhuisapotheker in het klinische domein. Ze is immers van mening dat, om tot een optimale zorg te komen, een nauw contact met de patiënt op de afdeling zeker een meerwaarde is.

Wat ziet Laurien als uitdaging voor haar en haar collega’s:

Het verder uitbouwen van de interdisciplinaire samenwerking: de ziekenhuisapotheker en andere zorgverleners vormen nog te weinig een team. Ook het nut aantonen en het financieren van de klinische participatie van de ziekenhuisapotheker op de afdeling, is een uitdaging. Tenslotte is er een tekort aan ziekenhuisapothekers, waarvoor tevens een oplossing moet gezocht worden.

 

Wij wensen u het allerbeste toe Laurien! De toekomst ligt aan jouw voeten!

PROFICIAT

Leave a reply