Ontmoet de dame achter de farmaleuvenprijs geneesmiddelenontwikkeling 2018-2019

MARIE-LYNN CUYPERS – categorie geneesmiddelenontwikkeling.

Het afgelopen jaar kreeg Marie-Lynn de kans om stage te lopen bij UCB. Het was een zeer leerrijke ervaring, waarbij ze voor het eerst echt kennis heeft gemaakt met de wereld van de farmaceutische industrie en meer bepaald het wetenschappelijk onderzoek. Een jaar vol ervaringen en resultaten die ze verwerkt heeft in haar thesis waar ze trots op mag zijn! Zonder de hulp en ondersteuning van haar geweldige collega’s en natuurlijk haar stagemeester had ze dit nooit kunnen verwezenlijken. Hiervoor wil ze hen bedanken. 

Tijdens haar onderzoek, ‘Exploring CYP2C19-mediated drug-drug interactions in the field of anti-epileptic drugs’, ging ze in eerste instantie op zoek naar een selectieve inhibitor voor CYP2C19. Waarom is dit nuttig? CYP2C19 is een belangrijk eiwit in de afbraak van verschillende geneesmiddelen, waaronder de anti-epileptica. Er zijn echter ook tal van stoffen die een invloed hebben op de afbrekende werking van CYP2C19. Als deze stoffen samen worden toegediend met een anti-epilepticum zoals clobazam, zal de afbraak door CYP2C19 toenemen of dalen wat leidt tot een zogeheten (geneesmiddelen)interactie, met soms toxische gevolgen voor de patiënt. Om te onderzoeken of een bepaalde stof wordt afgebroken of een effect heeft op CYP2C19 moet men gebruik maken van selectieve inhibitoren die toelaten het effect van dit ene eiwit te bepalen. Marie-Lynn haar thesis focust op het vinden van een selectieve inhibitor en op de toepassing hiervan om gevaarlijke geneesmiddeleninteracties in kaart te brengen in een vroeg stadium van de geneesmiddelenontwikkeling.

Epilepsie wordt vaak gekenmerkt door polyfarmacie, het innemen van verschillende medicijnen. Het is dan ook logisch dat in deze patiënten het risico op interacties groot is. Het metabolisme van clobazam werd gekarakteriseerd om, nog voor de start van klinische studies, geneesmiddeleninteracties met dit veel gebruikt anti-epilepticum te kunnen voorspellen. Daarnaast werd aandacht besteed aan één van de bestanddelen van cannabis, cannabidiol, dat recent zijn opmars maakte in de farmaceutische en voedingsindustrie als een middel tegen tal van kwaaltjes waaronder epilepsie. De experimentele data van haar project tonen een interactie tussen cannabidiol en verschillende CYP enzymen. Dit interactie potentieel is van groot belang voor de samenleving waar de populariteit van cannabisproducten het gevaar op geneesmiddelen- en zelfs voedingsinteracties sterk zal doen toenemen.

Kortom, dit project plaatst geneesmiddeleninteracties en hun mogelijke gevolgen in het licht. Het levert enkele bouwstenen die bijdragen aan een veiliger gebruik van geneesmiddelen.

Wat brengt de toekomst voor Marie-Lynn?

Marie-Lynn koos ervoor via een bijkomende master de andere kant van het verhaal verder te ontdekken, namelijk het reilen en zeilen in de officina apotheek. Toch smaakt haar steentje bijdragen aan de wetenschap naar meer en hoopt ze in de komende jaren de kans te krijgen haar hierin verder te ontwikkelen.

De toekomst voor Marie-Lynn ligt open! Wij wensen haar het allerbeste toe!

PROFICIAT!

 

Leave a reply