Rol van de apotheker in de gezondheidszorg – Symposium ARMB-KAGB – 18.02.2017

De rol van de officina apotheker en de ziekenhuis apotheker in de gezondheidszorg in België ondergaat sterke ontwikkelingen. Binnen de multidisciplinaire gezondheidszorg fungeert de apotheker als specialist van geneesmiddelen zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis. Dit symposium illustreert het belang van de farmaceutische zorg voor de patiënt zowel in de eerste als in de tweede lijn. Huidige praktijkvoorbeelden, wetenschappelijke evidentie, en ook opportuniteiten en uitdagingen voor de toekomst komen aan bod in dit symposium dat niet alleen gericht is naar de apothekers, maar ook naar de andere gezondheidszorgwerkers en beleidsmakers.

Meer info.

 

 

Leave a reply