Steun Agora – het voormalig Farmaceutisch Instituut!

Kies je zitje in het auditorium: https://www.kuleuven.be/mecenaat/agora/

Geachte,
Op zondag 9 september 2018 lanceerde het KU Leuven Erfgoedfonds een campagne voor de restauratie van het auditorium in het voormalig Farmaceutisch Instituut, het huidige leercentrum Agora.
De KU Leuven engageert zich voor het grootste deel van de restauratie. Met de hulp van giften en sponsoring hopen we de resterende € 60.000 bijeen te brengen voor de renovatie van het auditorium.
Als alumnikring heeft u de mogelijkheid om een gift in groep te doen door een zitje te kiezen in het auditorium.
U kan kiezen voor een gouden (€ 1.000) of zilveren (€ 300) zitje of voor een vrije bijdrage.
De naam van de alumnikring wordt vermeld in het virtueel auditorium én op het zitje in het auditorium zelf, indien u dat wenst.
Wilt u graag weten wie er al in het auditorium zit?
Ga naar www.steunagora.be om na te gaan welke zitjes reeds gereserveerd zijn en welke nog vrij zijn.
Heeft uw alumnikring geen interesse in een zitje, maar wilt u graag dit project steunen?
Ga dan naar de Facebook-pagina van het KU Leuven Erfgoedfonds en deel het item via sociale media en/of neem het op in de e-niewsbrief.
Wilt u graag op een andere manier steunen?
Neem contact op met Nathalie Poot (nathalie.poot@kuleuven.be).
De campagne loopt nog tot en met donderdag 28 februari 2019.
Leave a reply