Uitnodiging Algemeen Statutaire Vergadering maandag 21 oktober 21u

Waarde collega,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de Algemene Statutaire Vergadering van Farmaleuven, die zal gehouden worden op maandag 21 oktober van 21u tot 22u, op de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (lokaal ON2 04.102) O&N2, Herestraat 49, 3000 Leuven.

Parkingcode:  2293#  (de 4-cijferige code dient steeds te worden afgesloten met het hekje # . Ook bij het uitrijden dient de code plus het hekje ingetoetst te worden!)

Gelieve uw lidkaart mee te brengen om op een rechtmatige manier de vergadering bij te wonen.  (Dit is tevens een warme oproep om uw lidgeld in orde te brengen. Indien u reeds betaald heeft, gelieve deze oproep te negeren.)

Dagorde

Algemene Statutaire Vergadering

  • Welkomstwoord door de voorzitter van Farmaleuven, Mevrouw Deneyer.
  • Opening van de statutaire vergadering.
  • Verslag van laatste statutaire vergadering van 23 april 2018: Verslag van de secretaris 2018.
  • Verslag van de secretaris over de activiteiten van het voorbije jaar 2018.
  • Verslag van de penningmeester boekjaar 2018, budget 2019.
  • Kwijting van de bestuurders over het boekjaar 2018.
  • Varia.

 

Gelieve uw aanwezigheid voor deelname aan de Algemene Statutaire Vergadering te bevestigen vóór 14 oktober op het secretariaat: farmaleuven@kuleuven.be.

Wij hopen U op deze vergadering te mogen ontmoeten. Met vriendelijke groeten,

Hilde Deneyer                                                                             Alessandra Blonda

Voorzitter                                                                                     Secretaris

Leave a reply