Onderwerp: Postuniversitaire Permanente Vorming KU Leuven

P.U.Cursus voor apothekers – academiejaar 2018 – 2019

Farmacotherapie: een update voor en door apothekers (deel 2)

Beste collega,

Vorig jaar richtten we een eerste keer een lessenreeks in rond farmacotherapie, voor en door apothekers. Onze bedoeling om apothekers de kans te geven even ‘up to date’ te zijn als de apothekers die nu afstuderen, was een schot in de roos.

Heel wat apothekers gaven aan dat ze een vervolg willen.

Dat komt er nu aan! We bieden opnieuw een aantal van de lessen Farmacotherapie (eerste master Farmaceutische Zorg KU Leuven) aan als navorming.

In het najaar van 2018 kan u 6 lessen van dit opleidingsonderdeel volgen, voor en door apothekers, en deze keer op donderdagavond.

Er zijn opnieuw twee thema’s in het domein van de cardiologie: we staan uitgebreid stil bij de behandeling van acuut coronair syndroom,  en bekijken in detail de aanpak van hypertensie en hyperlipidemie. Ook de behandeling van schildklierproblemen en van inflammatoir darmlijden staan op de agenda. Verder gaan we in op de aanpak van psychose, inclusief een verduidelijking van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, en bekijken we de behandeling van acute en chronische pijn. Een unieke mogelijkheid om je verder te professionaliseren in je rol als huisapotheker!

De lessen gaan telkens door op donderdagavond van 20u15 tot 21u45  in het Centraal Auditorium op Campus ‘Gasthuisberg’ en kunnen tegelijk gevolgd worden (via streaming) in Kortrijk, Diepenbeek en Antwerpen.

Praktische Informatie: https://farmaleuven.be/puo/praktische-informatie/
Programma: https://farmaleuven.be/programma/
Invulformulier:  https://farmaleuven.be/puo/inschrijving/

Schrijf snel in! Als lid van Farmaleuven betaalt u nu slechts 110 euro (niet-leden 160 euro); na 14 augustus wordt dat respectievelijk 140 euro of 190 euro.

Met vriendelijke groet,

 

Hilde Deneyer                                                Veerle Foulon
voorzitter FarmaLeuven                              coördinator PUO