De werkgroep communicatie zorgt voor een vlot en correct verloop van zowel interne als externe communicatie. Op vlak van interne communicatie betreft dit ondermeer het ondersteunen van efficiënt overleg tussen verschillende organisatie-niveau’s (vb. Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur), inclusief overleg met de verschillende werkgroepen. Externe communicatie omvat het beheer van de informatiekanalen naar Alumni Lovanienses, de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, alsook het beheer van inhoud van de Farmaleuven website en communicatie per e-mail.

Leden:

 • Pieter Annaert
 • Vincent Steels
 • Pieter Vrijens
 • Alessandra Blonda
 • Hilde Deneyer
 • Werkgroep communicatie

  De werkgroep communicatie zorgt voor een vlot en correct verloop van zowel interne als externe communicatie.
  Lees meer
 • Socio-culturele werkgroep

  De socio-culturele werkgroep is belast met het plannen en organiseren van socio-culturele activiteiten, zoals bezoek aan steden en musea, muziekconcerten, etc.
  Lees meer
 • Werkgroep Museum en Cultureel Erfgoed

  Deze werkgroep kijkt toe op het optimaal beheer van de erfgoedcollectie bestaande uit voorwerpen met bijzondere en/of historische waarde in het kader van de farmaceutische wetenschappen en het apothekersberoep.
  Lees meer
 • Werkgroep PUO

  De werkgroep Post-Universitair Onderwijs buigt zich op regelmatige basis over alle aspecten aangaande inhoud, planning en organisatie van de door Farmaleuven initiatieven op vlak van permanente vorming.
  Lees meer