Deze werkgroep kijkt toe op het optimaal beheer van de erfgoedcollectie bestaande uit voorwerpen met bijzondere en/of historische waarde in het kader van de farmaceutische wetenschappen en het apothekersberoep.

Leden:

 • Guy Gilias
 • Paul De Becker
 • Johan Van Calster
 • Paul Declerck
 • Alfons Verbruggen
 • Werkgroep communicatie

  De werkgroep communicatie zorgt voor een vlot en correct verloop van zowel interne als externe communicatie.
  Lees meer
 • Socio-culturele werkgroep

  De socio-culturele werkgroep is belast met het plannen en organiseren van socio-culturele activiteiten, zoals bezoek aan steden en musea, muziekconcerten, etc.
  Lees meer
 • Werkgroep Museum en Cultureel Erfgoed

  Deze werkgroep kijkt toe op het optimaal beheer van de erfgoedcollectie bestaande uit voorwerpen met bijzondere en/of historische waarde in het kader van de farmaceutische wetenschappen en het apothekersberoep.
  Lees meer
 • Werkgroep PUO

  De werkgroep Post-Universitair Onderwijs buigt zich op regelmatige basis over alle aspecten aangaande inhoud, planning en organisatie van de door Farmaleuven initiatieven op vlak van permanente vorming.
  Lees meer