De werkgroep Post-Universitair Onderwijs buigt zich op regelmatige basis over alle aspecten aangaande inhoud, planning en organisatie van de door Farmaleuven initiatieven op vlak van permanente vorming. Hieronder valt de jaarlijkse Farmaleuven lessenreeks aangaande een actueel thema voor apothekers en artsen, alsook de Farmacologische dag die telkens in het voorjaar wordt georganiseerd voor hetzelfde doelpubliek.

Leden:

 • Veerle Foulon
 • Christophe Pannecoucque
 • Arthur Van Aerschot
 • Marc Dooms
 • Paul Declerck
 • Pieter Vrijens
 • Thomas De Rijdt
 • Pieter Annaert
 • Werkgroep communicatie

  De werkgroep communicatie zorgt voor een vlot en correct verloop van zowel interne als externe communicatie.
  Lees meer
 • Socio-culturele werkgroep

  De socio-culturele werkgroep is belast met het plannen en organiseren van socio-culturele activiteiten, zoals bezoek aan steden en musea, muziekconcerten, etc.
  Lees meer
 • Werkgroep Museum en Cultureel Erfgoed

  Deze werkgroep kijkt toe op het optimaal beheer van de erfgoedcollectie bestaande uit voorwerpen met bijzondere en/of historische waarde in het kader van de farmaceutische wetenschappen en het apothekersberoep.
  Lees meer
 • Werkgroep PUO

  De werkgroep Post-Universitair Onderwijs buigt zich op regelmatige basis over alle aspecten aangaande inhoud, planning en organisatie van de door Farmaleuven initiatieven op vlak van permanente vorming.
  Lees meer