Voor de organisatie van haar activiteiten doet FarmaLeuven een beroep op de enthousiaste inzet van de leden van onze werkgroepen. Wie graag deel wil uitmaken van één of meerdere werkgroepen kan contact opnemen met het secretariaat. Wij danken u bij voorbaat voor uw inspanningen.

Werkgroep communicatie

Socio-culturele werkgroep

Werkgroep PUO

Museum en cultureel erfgoed

Klik op de foto’s om de werkgroepen te bekijken.